Vilkår

HVORDAN BESTILLE

Bestilling gjøres via nettstedet vårt www.urkraft.fitness. En bekreftelse på bestillingen vil bli sendt til den angitte e-posten innen få minutter. Hvis du ikke mottar en bekreftelse, må du kontakte oss. For å gjøre en bestilling må du være 18 år eller alternativt ha samtykke fra en voksen. Urkraft Fitness AS forbeholder seg retten til å kansellere en bestilling fra enhver kunde. Alle bestillinger anses å være bindende. Søppelordrer rapporteres til politiet uten unntak. Nettbutikken vår logger IP-nummer på alle bestillinger. Hvis du har lagt inn en bestilling ved en feiltagelse, kan du kontakte oss umiddelbart.

KJØPSAVTALEN
Les nøye gjennom salgsbetingelsene som gjelder salg av produkter fra urkraft.fitness til forbrukere. Forbrukerkjøp er regulert i følgende norske lover Forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven (e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Hvis du har spørsmål om dine rettigheter og lovgivning angående online kjøp, anbefaler vi at du tar en titt på forbrukerrådet.no. Salgsbetingelsene, sammen med bestillingen din, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, utgjør hele kontraktsgrunnlaget for kjøpet. Urkraft Fitness er ansvarlig for transaksjoner gjennom nettstedet. For å handle i vår nettbutikk må du være 18 år eller eldre.

Når du bestiller, sender vi en ordrebekreftelse. Når du har mottatt denne bekreftelsen, vil kjøpsavtalen tre i kraft. Vi forbeholder oss retten til å kansellere en bestilling. Dette kan være fordi vi ikke har produktet på lager, eller at vi ikke har forbeholdt pengene fra kredittkortet ditt. Hvis vi har problemer med bestillingen din, vil vi kontakte deg. Urkraft Fitness inngår ikke avtaler med mindreårige (under 18 år) uten samtykke fra overordnet myndighet. I tilfelle en feil i aksjestatus eller pris forbeholder Urkraft Fitness seg retten til å kansellere kjøpsavtalen. All bildeinformasjon er å betrakte som illustrasjoner og kan ikke garanteres å reprodusere produktets eksakte utseende. For spørsmål angående viktigheten av Urkraft Fitnesss kjøpsbetingelser, vennligst kontakt vår kundeservice på e-post: kontakt på urkraft dot fitness

PARTER
Selger er Urkraft Fitness AS, Bernt Ankers gate 31, 0183 Oslo, kontakt dott fitness punktum no, organisasjonsnummer 926 777 777MVA, og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

KORTBETALING

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

LEVERING
Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt produktet. Vi vil sende varene dine innen 3-5 virkedager etter at vi har mottatt bestillingen. Noen produkter kan ha litt lengre leveringstid i høysesongen eller med høy belastning. Vi forbeholder oss retten til endelig salg samt for eventuelle prisfeil som kan oppstå. Ved disse anledninger vil Urkraft Fitness kontakte deg for å se hvordan du vil fortsette med bestillingen. Sørg for å fylle ut riktig adresseinformasjon, for endring av leveringsadresse etter at bestillingen er registrert hos Urkraft Fitness, vil det bli belastet et gebyr på NOK 250. Pakker som ikke hentes/mottas innen 14 dager, returneres til Urkraft Fitness. Hvis dette gjøres, vil det bli belastet et gebyr for en ukjent pakke på 666 kroner. Dette tilsvarer kostnadene ved å sende ut pakken og motta den i retur.

ANGRERETT

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

MANGEL PÅ VAREN - RETTIGHETER OG REKLAMASJONSFRIST

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi oss melding om du ønsker å  påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, som gjelder alt treningsutstyr hos oss så lenge det brukes innendørs på hensiktsmessig måte, er reklamasjonsfristen fem år. Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering: Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag: Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving: Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve  kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.


HENTING PÅ LAGER
Etter at bestillingen er plassert på nettet, vil du normalt motta en e-post innen 24 timer etter at bestillingen din er på vei. Dersom du ikke har bestilt frakt er bestillingen tilgjengelig for henting fra vårt partnerlager, Direct House AS, mellom 08.00-16.00 (lunsj stengt mellom 11.30-12.30) etter TO arbeidsdager. Hvis du ikke har hentet bestillingen innen 10 dager, vil bestillingen bli kansellert og tilbakebetalt med mindre annet er avtalt.

Ta med bestillingsnummer og identifikasjon når du henter ordren.

Hvis du har spørsmål angående henting, kan du kontakte oss på kontakt på urkraft dot fitness

Henteadresse: Direct House Oslo AS, Industriveien 2, 1481 Hagan.

TRANSPORTGARANTI
Alle leveranser er forsikret av Urkraft Fitness. Hvis pakken er skadet før du åpner den, må du varsle leveringsstedet. Synlige mangler må rapporteres direkte til sjåføren eller til postmedarbeideren. I slike tilfeller må du ikke løse inn pakken. Hvis du allerede har åpnet pakken når du oppdager skaden, må du kontakte Urkraft Fitness for å endre produktet, skadede varer erstattes gratis av Urkraft Fitness. Skjulte mangler må rapporteres til oss innen 3 virkedager etter levering. Det er viktig at du returnerer varen innen 14 dager.

INNBETALING
Betaling for varer skjer for øyeblikket med kreditt- / debetkort, Vipps eller bankoverføring. Ved betaling med kort har Urkraft Fitness rett til å kontrollere gyldigheten av kortet, at det er dekning for kjøpesummen og adresseinformasjon til kjøperen. Når du bestiller, er betalingen autorisert, men ikke fullført før varene er sendt. Urkraft Fitness forbeholder seg retten til å nekte kjøp.

ALDERSGRENSE
I følge loven kan Urkraft Fitness ikke selge til personer under 18 år.

SIKKERHET
Vi vil ikke utlevere personlig informasjon under noen omstendigheter. Dette gjelder også e-postadresser du oppgir til oss. Vi bruker bare sikre betalingsmåter.

FRAKTKOSTNADER
Vi har forskjellige fraktkostnader, som alle er basert på transportørens pris og avhenger av varens vekt og størrelse. De faktiske fraktkostnadene vises alltid etter at du har lagt inn handlekurven. Levering skjer som brev, pakker, hjemmepakker eller som pallevarer. Vi innser at frakt er dyrere. Vi tjener ingen penger på det, men dessverre er marginene våre for lave til å sponse noe av det. Beklager for det.

KLAGER
Hvis et produkt er sendt feil, er Urkraft Fitness åpenbart ansvarlig for returforsendelsen. Urkraft Fitness overholder bestemmelsene i angrerettloven og henviser til Forbrukerrådet og norsk lov i tilfelle en tvist.

FORCE MAJEURE
I tilfelle omstendigheter utenfor vår kontroll, som endringer i lovgivningen, myndighetstiltak, streiker, blokkeringer, sabotasje, krig, terrorisme, brann, flom, naturkatastrofer eller lignende, opphører Urkraft Fitnesss forpliktelser til å oppfylle kjøpsavtalen til disse omstendighetene er løst. Hvis en slik forsinkelse tar lengre tid enn 2 måneder, har både du og Urkraft Fitness rett til å si opp kontrakten med umiddelbar virkning uten noen forpliktelse til å betale kompensasjon.

RETURER
For oss er det viktig at du er fornøyd med kjøpet. Derfor har du et 30-dagers åpent kjøp (angrerett) fra datoen du mottok varene. Du har rett til å åpne emballasjen gratis og sjekke at produktet fungerer. Imidlertid er du som forbruker ansvarlig for enhver reduksjon i verdien av varene som følger av håndteringen utover det som kreves for å bestemme varens art, egenskaper og funksjon. På grunn av mulig reduksjon i produktets verdi, anbefaler vi at du returnerer produktet i originalemballasjen. Kontakt oss før du returnerer et produkt. Dette for å sikre at vi mottar den informasjonen som er nødvendig for å gjøre en endring eller en klage.

Du må ordne returfrakten selv. Sørg for å merke varene tydelig med bestillingsnummeret ditt, slik at det ikke blir misforstått feilhåndtering. Returen din blir refundert med samme betalingsmåte som ved kjøpet. Når vi har mottatt returen din og bekreftet at ingen skader har oppstått, vil en refusjon bli gjort innen 14 dager etter mottak av returen.

RETURER
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt om mangler. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.